Medicinski fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Medicinski fakultet u Sarajevu
Adresa Čekaluša 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 226 478
Fax +387 33 203 670
E-mail benjamin.vojnikovic@mf.unsa.ba
Web stranica http://www.mf.unsa.ba

Medicinski fakultet u Sarajevu počeo je sa radom 1944. godine. Postoje dva ciklusa studija: Integrirani studij koji traje 6 godina i Doktorski studij koji traje 3 godine.

SMJEROVI

INTEGRIRANI STUDIJ (6 godina)

  • Integrirani studij Medicine
  • Integrirani studij Medicine na engleskom jeziku

DOKTORSKI STUDIJ (3 godina)

  • Doktorski studij