Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Naziv ustanove Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Adresa Matice Hrvatske bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon +387 36 312 791
Fax +387 36 312 791
E-mail franjo.jurilj@sve-mo.ba
Web stranica http://farf.sve-mo.ba

Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru, osposobljava studente za poslove u oblasti biomedicine i zdravstva. Osnovni cilj fakulteta je stvaranje budućih ljekarnika u kontinuitetu. Studenti farmacije se obrazuju ne samo u svrhu zdravstvene zaštite pacijenata, već i u svrhu aktivnog sudjelovanja u promociji zdravlja, prevencije i liječenju bolesti.

SMJEROVI

INTEGRISANE STUDIJE

  • Studij farmacije