ABIS – Pilana rezane građe jele i smrče

Naziv firme ili obrta ABIS d.o.o
Naziv djelatnosti Pilana rezane građe jele i smrče
Adresa Maslovare bb, 78224 Kotor Varoš
Telefon +387 51 760 011
Fax + 387 51 760 195
E-mail info@abisrs.biz

fagusabis@fagus-bih.com

Web stranica http://www.abisrs.biz

ABIS d.o.o. sa sjedištem u Maslovarama, opština Kotor Varoš, članica FAGUS grupacije, specijalizovana je za preradu jelovog i smrčevog drveta poznatog po svojoj kvaliteti i dugoj tradiciji prerade na našim prostorima.
Firma se bavi primarnom i sekundarnom preradom jelovog i smrčevog drveta u sledeće drvne sortimente:

• Rezana jelova i smrčeva građa svih dimenzija i klasa
• Sušena jelova i smrčeva građa

ABIS se kroz permanentan razvoj, modernizaciju i investiranje razvila u jedan od najsavremenijih pogona za primarnu i sekundarnu preradu drveta u Bosni i Hercegovini.
Odlika naše firme jesu veliki kapaciteti proreza jelovog i smrčevog drveta.

ABIS je opremljena savremenim automatskim sušarama kapaciteta kojima je spremna odgovoriti zahtjevnim potrebama svojih kupaca.

Snaga ABISA je u vještinama i posvećenosti poslu njenih 30-ak zaposlenih, čiji se sistem vrijednosti zasniva na stručnosti, uzajamnom povjerenju, razvojnoj orijentaciji i profesionalnom odnosu prema kupcu.

Posjedujući ovakve kapacitete i kadar, uspjevamo odgovoriti svim specifičnim zahtjevima domaćeg i inostranog tržišta. ABIS najvećim dijelom radi za poznate kupce, dugogodišnje poslovne saradnike, sa većim učešćem inostranih kupca iz Austrije, Njemačke i Italije i manjim učešćem domaćih kupaca sa prostora Bosne i Hercegovine.