Agromediteranski fakultet u Mostaru

Naziv ustanove Agromediteranski fakultet u Mostaru
Adresa Univerzitetski Kampus, 88104, Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 36 571 388
Fax +387 36 571 388
E-mail af@unmo.ba
Web stranica http://www.af.unmo.ba/

Agromediteranski fakultet u Mostaru, počeo je sa radom 1997. godine. Osnovni cilj je obrazovanje mladih stručnjaka u oblasti vinogradarstva, voćarstva, povrtarstva i cvećarske proizvodnje. Fakultet je članica Univerziteta “Dzemal Bijedić” sa sjedištem u Mostaru.

SMJEROVI

DODIPLOMSKI STUDIJ (3 godine)

  • Povrtlarsko – cvjećarski smjer
  • Voćarsko – vinogradarski smjer
  • Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

DIPLOMSKI STUDIJE (2 godina)

  • Voćarsko – vinogradarski smjer
  • Povrtlarsko – cvjećarski smjer