Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru

Naziv ustanove Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru
Adresa Biskupa Čule bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon 036 337 102
Fax 036 337 105
E-mail agronomski.fakultet@sve-mo.ba

referada@apfmo.org

Web stranica http://aptf.sve-mo.ba/

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru, počeo je sa radom 1994. godine usljed nedostatka kadrova u oblasti poljoprivrede. Studenti upisuju jedan od dva smjera: opći smjer i smjer prehrambene tehnologije. Studije se odvijaju na tri nivoa: preddiplomske, diplomske i doktorske studije.

SMJEROVI

PREDDIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Studije agronomije – Opći smjer
  • Studije prehrambene tehnologije

DIPLOMSKE STUDIJE (2 godine)

  • Studije agronomije
  • Studije prehrambenog inženjerstva

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Studije agronomije