Akademija likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu

Naziv ustanove Akademija likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu
Adresa Kardinala Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina
Telefon + 387 39 708 632
Fax + 387 39 708 632
E-mail alu.siroki.brijeg@gmail.com
Web stranica http://alu.sve-mo.ba

Akademija likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, Sveućilišta u Mostaru, obrazuje studente na tri odjela: slikarski, kiparski i grafički odjel, na dva ciklusa studija.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Slikarski odjel
  • Kiparski odjel
  • Grafički odjel

DIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Slikarski odjel
  • Kiparski odjel
  • Grafički odjel