Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu

Naziv ustanove Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu
Adresa Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo
Telefon + 387 33 215 277
Fax + 387 33 215 277
E-mail asu@asu.unsa.ba
Web stranica http://www.asu.unsa.ba

Akademija scenskih umjetnosi Sarajevo (ASU) je počela sa radom 1981. godine, kada je upisala prvu generaciju studenata na Odsjeku za glumu. Potom je uslijedilo otvaranje Odsjeka za režiju (1989.), a u ratnoj 1994. godini, pokrenut je i Odsjek za dramaturgiju. Bitan segment rada Akademije ostvaruje se na Otvorenoj sceni „OBALA“, kultnom sarajevskom pozorištu, gdje se studenti predstavljaju svojim radovima, ali gdje i profesionalni glumci, reditelji i pisci svojim radom obogaćuju teatarski život Sarajeva i BiH.