Akademija umjetnosti u Banja Luci

Naziv ustanove Akademija umjetnosti u Banja Luci
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon +387(0)51 34 88 01

+387(0)51 34 88 06

Fax +387(0)51 34 88 05
E-mail studentska@aubl.org
Web stranica http://au.unibl.org

Akademija umjetnosti u Banja Luci osnovana je prije skoro dvije decenije, 1998. godine. Veliki nedostatak školovanih umjetnika bio je jedan od preduslova za osnivanje Akademije umjetnosti po uzoru na akademije u Novom Sadu i Beogradu.

Studenti mogu pohađati nastavu na tri studijska programa: dramske, muzičke i likovne umjetnosti. Od svog osnivanja do danas, Akademiju je završilo više od 550 studenata. Mnogi od njih aktivno učestvuju u kulturnom i javnom životu Republike Srpske. Nastava na svim studijskim programima pohađa se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Muzička umjetnost
  • Kompozicija
  • Solo pjevanje
  • Dirigovanje
  • Klavir
  • Gitara
  • Gudački instrumenti
  • Duvački instrumenti
  • Etnomuzikologija
  • Muzička terija i pedagogija
  • Kamerna muzika (na master studijama)
 • Likovna umjetnost
  • Slikarstvo
  • Grafika
  • Grafički dizajn
 • Dramska umjetnost
  • Gluma
  • Pozorišna režija
  • Dramaturgija
  • Filmski i televizijski smjer
  • Animirani film
  • Produkcija

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Muzička umjetnost
 • Likovna umjetnost
  • Slikastvo
  • Grafika
 • Dramska umjetnost
  • Filmski i televizijski smer (4 semestra, 2 godine)
  • Gluma
  • Pozorišna režija
  • Dramaturgija