Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

Naziv firme ili obrta Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH
Adresa Trg pravde 12, 76100 Brčko
Telefon 049 216 081 – Centrala

049 219 064 – Predsjednik

049 216 499, lokal 1110 – Sekretar suda

049 216 499, lokal 1060 – Pisarnica

Fax 049 219 063
E-mail asbd@asbd.ba
Web stranica http://apsud-brckodistriktbih.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:30 – 16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : – Građani mogu dobiti potvrde sa podacima o kojima sud vodi službene evidencije ukoliko imaju opravdani pravni interes, a takođe mogu dobiti informacije u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH

Osoba za odnose s javnošću : Jelena Lakić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 049 217 955

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : j.lakic@pkbd.ba