Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Adresa Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 226 530
Fax +387 33 213 494
E-mail  arh.f.sa@bih.net.ba
Web stranica http://www.af.unsa.ba/

Arhitektonski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. god. Prošlo je šest decenija od osnivanja studija arhitekture, odnosno današnjeg Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Šezdeset generacija studenata opredijelilo se za ovaj kreativni i humani poziv i otisnulo se raznim životnim putevima. Bilo je većih i manjih promjena, promjene društveno-ekonomske situacije, transformacije nastavnog procesa, promjena zakonske regulative, promjena nastavnog kadra i uslova rada, ali se uvijek nastojao održati kvalitetan profil i kompetencija studenta, odnosno budućeg arhitekte. O rezultatima i uticaju ove visokoobrazovne i edukativne ustanove u društvenom sistemu vrijednosti, najbolje govore rezultati i afirmacija koju su postigli i postižu njeni nastavni kadrovi, preko 4500 diplomiranih arhitekata, kao i sadašnji studenti.