“Čovjek i prostor” d.o.o. – Arhitektonski biro

Naziv firme ili obrta “Čovjek i prostor” d.o.o.
Naziv djelatnosti Arhitektonsko projektovanje, dizajn, enterijeri, projektantski nadzor, konsalting i inžinjerinsg usluge
Adresa Braće Fejića 32, 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Telefon +387(0)36552452

+387(0)36552438

Mobitel +387(0)61134385
Fax +387(0)36552454
E-mail cip_mo@bih.net.ba
Web stranica http://cip.ba

Arhitektonski biro “Čovjek i prostor” d.o.o. također prepoznatljiv u skraćenoj verziji naziva kao “ČIP”, osnovan je 1979. godine u Mostaru i bio je prvi privatni arhitektonski biro u Republici Bosni i Hercegovini. Od tada do danas uspješno posluje, razvija se i zajedno sa investitorima pronalazi nove arhitektonske izazove i podiže ljestvicu načina poslovanja i promišljanja u arhitekturi, građevinarstvu i urbanizmu.

Osnovna djelatnost je arhitektonsko projektovanje, dizajn, enterijeri, projektantski nadzor, konsalting i inžinjerinsg usluge, a u firmi su uposleni arhitekti i građevinski inžinjeri sa višegodišnjim iskustvom.

U višedecenijskoj praksi bavimo se projektovanjem stambenih (individualnih i kolektivnih) objekata, stambeno-poslovnih objekata, turističko-ugostiteljskih (hoteli, pansioni, restorani, turistički kompleksi, caffe barovi i dr.) objekata, sportskih i industrijskih objekata te dizajniranjem enterijera (totalni dizajn).

Naš arhitektonski biro je u mogućnosti da vrši izradu programskih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata, urbanističkih projekata, te projekata etažiranja objekata i legalizacije objekata.