Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Naziv ustanove Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Adresa Matice hrvatske bb, Mostar 88000, BiH
Telefon +387 (0)36/ 355-103

+387 (0)36/ 355-101

+387 (0)36/ 355-114

Fax +387 (0)36/ 355-130
E-mail arijana.laura@sve-mo.ba
Web stranica http://ef.sve-mo.ba

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, osnovan je 1971. godine. Od 2005. godine na fakultetu se odvija nastava organizirana po principima Bolonjske deklaracije. Nastava se odvija na tri nivoa: preddiplomske, diplomske i poslijediplomske doktorske studije.

Nastava se osim u Mostaru organizira i izvodi u Centrima Vitez (prvi i drugi ciklus) i Orašje (prvi ciklus).

SMJEROVI

PREDDIPLOMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Sveučilišni studij (4 godine)
  • Poslovna ekonomija
 • Stručni studij (3 godine)
  • Nastava u Mostaru
  • Nastava u Vitezu
  • Nastava u Orašju

DIPLOMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Jednogodišnji studij
 • Dvogodišnji studij Mostar
 • Dvogodišnji studij Vitez