Ekonomski fakultet u Bihaću

Naziv ustanove Ekonomski fakultet u Bihaću
Adresa Pape Ivana Pavla II, br.2, 77000, Bihać, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 37/222-511
Fax +387 37/222-513
E-mail info@efbi.org
Web stranica http://www.efbi.unbi.ba

Ekonomski fakultet u Bihaću, organizuje studije na tri nivoa: osnovne, master i doktorske studije. Pored akademskih studija, organizovane su i studije po programu Visoke poslovne škole u trajanju od 3 godine. Nastava je u potpunosti koncipirana po principima Bolonjske deklaracije.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Akademske studije – Poslovna ekonomija (4 godine)
  • Menadžment i preduzetništvo
  • Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja
  • Marketing menadžment
  • Menadžment računovodstva i revizije
  • Menadžment turizma i ugostiteljstva
 • Program Visoke poslovne škole (3 godine)
  • Finansijsko – računovodstveni
  • Menadžment i preduzetništvo
  • Menadžment turizma i ugostiteljstva

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Poslovna ekonomija
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Poslovna ekonomija