Ekonomski fakultet u Brčkom

Naziv ustanove Ekonomski fakultet u Brčkom
Adresa Studentska 11, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Telefon 049 234 931
Fax 049 234-922
E-mail sekretarijat.efbrcko@gmail.com

studentska.efb@gmail.com

Web stranica http://www.efbrcko.ba

Ekonomski fakultet u Brčkom, osnovan je 1976. godine i sve do 1992. godine pripadao je Univerzitetu u Tuzli, da bi od 1992. godine postao članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Budući studenti upisuju jedan od dva smjera na studijskom programu Ekonomija. Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu traju 4 godine odnosno 8 semestara, dok su postdiplomske studije u trajanju od jedne godine.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Ekonomija
    • Računovodstvo i finansije
    • Menadžment

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Menadžment i preduzetništvo
  • Menadžmet u računovodstvu i revizija