Ekonomski fakultet u Mostaru

Naziv ustanove Ekonomski fakultet u Mostaru
Adresa Sjeverni logor, bb 88104 Mostar, BiH
Telefon 036/ 514-912
Fax 036/ 514-914
Web stranica http://www.efmo.ba

Ekonomski fakultet u Mostaru, Univerziteta Džemal Bijedić, kao samostalna ustanova radi od 1976. godine. Na Fakultetu je organizovan dvogodišnji i četverogodišnji dodiplomski studij, te postdiplomski studij.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE

  • Akademski dodiplomski studij
  • Stručni dodiplomski studij

DIPLOMSKI STUDIJ

  • Poslovni menadžment
  • Menadžment finansija
  • Računovodstvo i revizija