Ekonomski fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Ekonomski fakultet u Sarajevu
Adresa Trg oslobođenja – Alija Izetbegović  1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon + 387 33 275 900
Fax + 387 33 275 994
E-mail efsa@efsa.unsa.ba
Web stranica http://www.efsa.unsa.ba

Ekonomski fakultet u Sarajevu (u daljem tekstu Fakultet) osnovan je 1952. godine. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do 01. 10. 2015. godine diplomiralo 15.771 studenata na četverogodišnjem studiju, a dvogodišnji 2.590 studenata. Bolonjski sistem obrazovanja je uveden 2005. godine, a do 01. 10. 2015. zvanje bakalaureata (BA) je steklo 4.066 diplomanata, zvanje magistra struke (MA) je steklo 913 magistranata, i doktora ekonomskih nauka je steklo 10 doktoranata (Dr). Naučni stepen magistra (Mr) steklo je 813 kandidata + 41 specijalista (Mr) iz oblasti ekonomskih nauka, i odbranjeno je 230 doktorskih disertacija (Dr). Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je jedina obrazovna institucija u BiH koja je članica EFMD-a i AACSB-a.

EFSA je stekao akreditaciju Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta – AQA. U ovom trenutku, EFSA je jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji posjeduje Evropsku akreditaciju, što znači da će ova institucija i njene diplome biti priznate u Evropskom obrazovnom prostoru.

EFSA je također uveo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. U 2009., EFSA je stekao certifikaciju od strane Bureau Veritas. Uvođenjem i certifikacijom sistema za upravljanje kvalitetom po ISO standardima označava Ekonomski fakultet kao uspješnu instituciju u razvoju i implementaciji akadamskih programa za prvi, drugi i treći ciklus studija visokog obrazovanja.

Godine 2009. EFSA je nagrađen sa EDUNIVERSAL Palmes Certificate. Ovaj certifikat naglašava sve veći uspjeh ove institucije u međunarodnim razmjerama, i stavlja Ekonomski fakultet u Sarajevu mađu 1000 najboljih poslovnih škola u svijetu.