Ekonomski fakultet u Tuzli

Naziv ustanove Ekonomski fakultet u Tuzli
Adresa Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 35 320 820

+387 35 320 821

Fax +387 35 320 821
E-mail ef@untz.ba
Web stranica http://ef.untz.ba

Ekonomski fakultet u Tuzli ima tradiciju dugu preko 130 godina. Na fakultetu postoje dva ciklusa studija.

Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine i studentima je na raspolaganju odsjek Ekonomija. Na odsjeku ekonomija fakultet nudi 5 usmjerenja – Marketing, Računovodstvo i revizija, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Menadžment, Ekonomska teorija i politika

Nakon završetka prvog ciklusa, studenti mogu da se upisu na jednogodišnje studije drugog ciklusa.

Drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana i studentima je na raspolaganju odsjek Ekonomija sa sljedećim usmjerenjima – Marketing, Računovodstvo i revizija, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Menadžment i smjer Ekonomska teorija i politika.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Ekonomija
  • Marketing
  • Računovodstvo i revizija
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Menadžment
  • Ekonomska teorija i politika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Ekonomija
  • Marketing
  • Računovodstvo i revizija
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Menadžment
  • Ekonomska teorija i politika