Ekonomski fakultet u Zenici

Naziv ustanove Ekonomski fakultet u Zenici
Adresa Travnička 1, 72 000 Zenica, BiH
Telefon +387 32 460 440
Fax +387 32 460 440
E-mail ef@ef.unze.ba
Web stranica http://www.ef.unze.ba/

Ekonomski fakultet u Zenici je osnovan 2005. godine.

Dodiplomski studij na Ekonomskom fakultetu je u trajanju od 4 godine. Predmeti na prve dvije godine studija su isti za sve studente fakulteta. Master studij je u trajanju od godinu dana.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Menadžment preduzeća
  • Računovodstveni i revizijski menadžment

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Menadžment preduzeća
  • Računovodstveni i revizijski menadžment