Elektrotehnički fakultet u Banja Luci

Naziv ustanove Elektrotehnički fakultet u Banja Luci
Adresa Patre 5, Banja Luka, BiH
Telefon 051/221-820
Fax 051/221-820
E-mail office@etfbl.net
Web stranica https://etf.unibl.org/

Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, porijeklo vodi od Tehničkog fakulteta i osnovan je 1962. godine. Od svog osnivanja do danas na fakultetu je diplomiralo više od 2000 studenata.

Nastava na elektrotehničkom fakultetu odvija se na osnovnim, master i doktorskim studijama u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Studija na osnovnim studijama traju četiri (240 EPSB), na master studijama jednun(60 EPSB), a na doktorskim studijama 3 godine (120 EPSB).

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Računarstvo i informatika
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Elektroenergetski i industrijski sistemi

DOKTORSKE STUDIJE (3 GODINE)

  • Informaciono-komunikacione tehnologije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Računarstvo i informatika
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Elektroenergetski i industrijski sistemi