Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

Naziv ustanove Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu
Adresa Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo, BiH
Telefon +387(0)57 340 616
Fax +387(0)57 340 402
E-mail ssluzba@etf.unssa.rs.ba
Web stranica http://www.etf.unssa.rs.ba

Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, nalazi se u delu grada Lukavica, osnovan je 1993. godine i naslijedio je tradiciju nekadašnjeg Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu osnovanog 1961. godine. Na fakultetu se od 2004. godine primjenjuje nastavni plan i program usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.

Nastava na fakultetu je zajednička za studente prve i druge godine, nakon čega se usmjeravaju na jedan od tri studijska programa: automatika i elektronika, elektroenergetika i računarstvo i informatika.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Automatika i elektronika
  • Eelektroenergetika
  • Računarstvo i informatika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Automatika i elektronika
  • Eelektroenergetika
  • Računarstvo i informatika