Fakultet humanističkih nauka u Mostaru

Naziv ustanove Fakultet humanističkih nauka u Mostaru
Adresa USRC “Mithad Hujdur Hujka” 88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 36 571 559
Fax +387 36 571 559
E-mail fhn@unmo.ba

denis.rahimic@unmo.ba

Web stranica http://fhn.edu.ba

Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, pripada Univerzitetu “Džemal Bijedić” i osnovan je 2002. godine. Nastava se odvija kroz tri ciklusa: dodiplomske, diplomske (master) i doktorske studije.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Bosanski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Turski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Historija
 • Komunikologija

DIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Bosanski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Historija
 • Komunikologija