Fakultet islamskih nauka Sarajevo

Naziv ustanove Fakultet islamskih nauka Sarajevo
Adresa Ćemerlina 54 Sarajevo BiH 71000 Bosna i Hercegovina
Telefon + 387 33 232 982
Fax + 387 33 251 044
E-mail http://www.fin.unsa.ba/index.php/kontakt1
Web stranica http://www.fin.unsa.ba

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN UNSA ) je baštinik najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine (1463.-1878.) kada znatan dio domaćeg stanovništva prima  islam, ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u  periodu Austro-Ugarske vladavine, Šerijatsko-sudačke škole ili Mekteb-i nuvvaba (1887.) i Više islamske šerijatsko-teološke škole (1937.). Sa afirmacijom nacionalnog identiteta bosanskih muslimana tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. st. otvorio se prostor slobodnijem djelovanju pa je 15. ševvala 1397. godine /  27. septembra 1977. godine kao rezultat planskih i sistemskih aktivnosti i po odluci Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ i Sabora IZ-e, osnovan Islamski teološki fakultet, čiji prvi svršenici unose novi kvalitet u iskustvo islama u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Danas je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u Evropi. Od 2013. godine Fakultet islamskih nauka je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu.

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu od 2013/14. ak. god. ustanovljena su tri ciklusa studija u skladu s bolonjskim procesom.

Prvi ciklus studija ima tri programa:

–     Islamska teologija;

–     Islamska vjeronauka i religijska pedagogija;

–     Studijski program za imame, hatibe i muallime.

Drugi ciklus studija je jedinstveni studij i vodi do stepena magistra, a treći ciklus studija vodi do stepena doktora islamskih nauka.