Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu

Naziv ustanove Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu
Adresa Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 561 200 (centrala)

+387 33 561 201 (dekanat)

Fax +387 33 561 216 (fax)
E-mail fkn@fkn.unsa.ba
Web stranica http://www.fkn.unsa.ba/

Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu osnovan je 1993. godine, kao civilna institucija, čime je pokazano da se i tada slijedilo savremene standarde u formiranju stručnih profila za suprotstavljanje svim vidovima protivpravnih i društveno opasnih ponašanja. Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu osnovan je u cilju univerzitetske edukacije stručnjaka, koji svoj doprinos u uspostavljanju i održavanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini trebaju ostvarivati u svim institucijama koje se nalaze u lancu borbe protiv asocijalnih i antisocijalnih ponašanja pojedinaca i grupa.