Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Naziv ustanove Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Adresa Skenderija 72, 71000 Sarajevo ,BiH
Telefon + 387 33 203 562
Fax +387 33 666 884
E-mail dekanat@fpn.unsa.ba
Web stranica http://fpn.unsa.ba

Fakultet političkih nauka jedna je od 24 članice Univerziteta u Sarajevu. Zvanično je formiran 1961. godine, nastavljajući tradiciju dotadašnje Visoke škole političkih nauka u Sarajevu. U protekle četiri i po decenije Fakultet je izrastao u respektabilnu naučnu instituciju. Na Fakultetu političkih nauka uspješno se provodi reforma nastavno-naučnog procesa na temelju standarda koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji.