Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini

Naziv ustanove Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini
Adresa 76300 Bijeljina, Semberskih ratara
Telefon +387 (0) 55 412-200
Fax +387 (0) 55 412-201
E-mail dekan@fpe.unssa.rs.ba
Web stranica http://www.fpe.unssa.rs.ba

Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini, prvu generaciju studenata upisao je 2005. godine i tada je obavljao obrazovnu djelatnost pod nazivom Fakultet spoljne trgovine. Sadašnji naziv nosi od 2009. godine. Fakultet pripada Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Nastava se odvija kroz tri ciklusa: osnovne, master i doktorske studije. Studenti prve godine upisuju jedan od tri ponuđena smjera i prve dvije godine imaju zajedničke predmete. U trećoj i četvrtoj godini studenti slušaju stručne predmete u zavisnosti od izabranog smjera.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Poslovna ekonomija
  • Spoljna trgovina, porezi i carine
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Poslovna informatika

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Međunarodna ekonomija
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Digitalna ekonomija

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomske nauke