Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

Naziv ustanove Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
Adresa Matice Hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 (0)36355-455
Fax +387 (0)36 355-458
E-mail fpmoz.mostar@tel.net.ba
Web stranica http://fpmoz.sve-mo.ba

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, osnovan je reformom Pedagoškog fakulteta 2005. godine. Od samog osnovanja do danas u nastavi se primjenjuju principi Bolonjske deklaracije. Nastava se odvija na tri nivoa studija: preddiplomski, diplomski i poslijediplomske ili doktorske studije. Pored matične ustanove u Mostaru, postoje i odvojena odjeljenja u Livnu, Kreševu o Orašju.

SMJEROVI

PREDDIPLOSKE STUDIJE (4 godine)

 • Fizička kultura
 • Glazbena umjetnost
 • Informatika
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Geografija
 • Kemija
 • Predškolski odgoj
 • Razredna nastava
 • Pedagogija
 • Znanost o okolišu (Ekologija)
 • Edukacijska rehabilitacija
 • Geografija smjer Turizam i zaštita okoliša
 • Informatika – Orašje
 • Razredna nastava – Orašje
 • Predškolski odgoj – Orašje
 • Geografija smjer Turizam i zaštita okoliša – Orašje
 • Glazbena umjetnost – Kreševo
 • Tehnika
 • stručni studij kineziologije

DIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Fizička kultura
 • Glazbena umjetnost
 • Informatika
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Geografija
 • Kemija
 • Predškolski odgoj
 • Razredna nastava
 • Pedagogija
 • Znanost o okolišu (Ekologija)
 • Edukacijska rehabilitacija, modul inkluzivna edukacija i rehabilitacija
 • Geografija, smjer Turizam i zaštita okoliša
 • Matematika
 • Tehnika
 • Stručni studij kineziologije