Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

Naziv ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu
Adresa Patriotske lige 41, Sarajevo 71 000, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 668 768
Fax +387 33 211 537
E-mail dekanat@fasto.unsa.ba
Web stranica http://www.fasto.unsa.ba/

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu jedan je od najstarijih institucija u regiji, koji je osnovan 1963. godine.

Nastava se održava po principima Bolonjske deklaracije. Postoje tri ciklusa studija.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

  • Opći smjer (4 godine)
  • Smjer menadžment u sportu (3 godine)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

  • Opći smjer
  • Smjer menadžment u sportu