Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici

Naziv ustanove Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici
Adresa Travnicka cesta 1, 72000 Zenica, BiH
Telefon +387 32 401 831

+387 32 401 832

Fax + 387 32 406 903
E-mail fam@famm.unze.ba
Web stranica http://www.famm.unze.ba

Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici je osnovan 1959. godine, prvobitno kao Visoka tehnička škola metalurške struke.

Fakultet obuhvata tri ciklusa studija. Studiji su organizovani po principu 4+1+3. Prvi ciklus studija traje 8 semestara ili 4 godine. U 7 i 8 semestru, studenti mogu birati izborne predmete, a u 8 semestru studenti moraju izraditi diplomski rad i odbraniti ga.

Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije.

Drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana odnosto 2 semestra. Treći ciklus studija je u trajanju od 3 godine (6 semestara).

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Hemijsko inženjerstvo
  • Metalurgija
  • Materijali

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Doktorske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Hemijsko inženjerstvo
  • Metalurgija
  • Materijali