Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju

Naziv ustanove Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju
Adresa Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje, BiH
Telefon +387 59 240 654
Fax +387 59 490 654
E-mail fpmtrebinje@gmail.com
Web stranica http://fpmtrebinje.com

Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju počeo je sa radom 1995. godine.

Nastava se na fakultetu organizuje na dva ciklusa studija. Prvi ciklus studija se odvija na dva studijska programa: Industrijski menadžment i Industrijsko inženjerstvo za energetiku. Drugi ciklus studija se odvija na jednom studijskom programu: Industrijski menadžment.

Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Industrijski menadžment
  • Industrijsko inženjerstvo za energetiku

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Industrijski menadžment