Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

Naziv ustanove Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Adresa Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Telefon 033 / 565 – 200
Fax 033 / 565 – 200
E-mail info@fsk.unsa.ba
Web stranica http://www.fsk.unsa.ba

Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu osnovan je 1977. godine.

Postoje 2 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara. Prva 3 semestra su zajednička za sva usmjerenja. Drugi ciklus studija traje 2 godine.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Odsjek za saobraćaj
  • Cestovni saobraćaj
  • Željeznički saobraćaj
  • Zrakoplovni saobraćaj
 • Odsjek za komunikacije
  • Kompjuterske i informacijske tehnologije
  • Poštanske tehnologije
  • Komunikacijske tehnologije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

 • Odsjek za saobraćaj
  • Cestovni saobraćaj
  • Željeznički saobraćaj
  • Zrakoplovni saobraćaj
 • Odsjek za komunikacije
  • Kompjuterske i informacijske tehnologije
  • Poštanske tehnologije
  • Komunikacijske tehnologije