Fakultet zdravstevih studija u Sarajevu

Naziv ustanove Fakultet zdravstevih studija u Sarajevu
Adresa Bolnička 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 569 800
Fax +387 33 569 825
E-mail info@fzs.unsa.ba

dekan@fzs.unsa.ba

Web stranica https://www.fzs.unsa.ba

Fakultet zdravstevih studija u Sarajevu osnovan je 1973. godine. Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije. Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine. Drugi ciklus studija traje godinu dana, i treći ciklus studija traje 3 godine.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Zdravstvena njega i terapija
 • Fizikalna terapija
 • Zdravlje i ekologija
 • Radiološke tehnologije
 • Laboratorijske tehnologije

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Zdravstvena njega i terapija
 • Fizikalna terapija
 • Zdravlje i ekologija
 • Radiološke tehnologije
 • Laboratorijske tehnologije