Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Naziv ustanove Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Adresa Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, BiH
Telefon +387 36 355-400
Fax +387 36 355-400
E-mail ff@sve-mo.ba
Web stranica http://ff.sve-mo.ba/

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, osnovan je reformom Pedagoškog fakulteta 2005. godine. Nastava se odvija na tri nivoa: preddiplomske, diplomske i postdiplomske studije. Na fakultetu studira oko 300 studenata, a nastavu drži oko 220 nastavnika.

Pored organizovanja zajedničkih konferencija i skupova, fakultet sarađuje i sa brojnim drugim ustanovama i institutima. Pored matične ustanove u Mostaru, postoje i odjeljenja u Kiseljaku i Orašju.

SMJEROVI

PREDDIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Hrvatski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Filozofija
 • Latinski jezik i rimska književnost
 • Povijest
 • Povijest umjetnosti
 • Arhelogija
 • Psihologija
 • Novinarstvo
 • Socijalni rad
 • Politologija
 • Informacijske znanosti
 • Talijanski jezik i književnost
 • Studij Logopedije
 • Odnosi s javnošću
 • Socijalni rad – Orašje
 • Odnosi s javnošću – Brčko

DIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Hrvatski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Filozofija
 • Latinski jezik i rimska književnost
 • Povijest
 • Povijest umjetnosti
 • Arheologija
 • Psihologija
 • Novinarstvo
 • Socijalni rad
 • Politologija
 • Informatologija
 • Bibliotekarstvo
 • Novinarstvo – Orašje
 • Socijalni rad – Orašje
 • Hrvatski jezik i književnost – Orašje