Filozofski fakultet u Banjoj Luci

Naziv ustanove Filozofski fakultet u Banjoj Luci
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića, 1A, Banja Luka, BiH
Telefon 051 322-780
Fax 051 322-780
E-mail fil.fakultet@blic.net
Web stranica http://ff.unibl.org/

Filozofski fakultet u Banjoj Luci, osnovan je 1994. godine i jedna je od članica Univerziteta u Banjoj Luci. Nastava se odvija u dva ciklusa, na osnovnim i master studijama. Osnovne studije traju tri ili četiri godine, dok master studije mogu da budu u trajanju od jedne ili dvije godine.

Budući studenti biraju jedan od šest ponuđenih studijskih programa na Filozofskom fakultetu. Nastava je organizovana po principima Bolonjske deklaracije. Pored redovne nastave ustanova se bavi i izdavačkom djelatnošću, istraživačkim i naučnim radovima.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Filozofija
 • Psihologija (3 godine)
 • Pedagogija
 • Istorija
 • Učiteljski studij
 • Predškolsko vaspitanje (3 godine)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Filozofija
 • Psihologija (2 godine)
 • Pedagogija
 • Istorija
 • Učiteljski studij
 • Predškolsko vaspitanje (2 godine)