Filozofski fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Filozofski fakultet u Sarajevu
Adresa Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon + 387 33 253 100
Fax + 387 33 667 873
E-mail dekanat@ff.unsa.ba
Web stranica http://www.ff.unsa.ba

Filozofski fakultet u Sarajevu osnovan je 1950. godine. Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 3 godine (6 semestara). Nakon završenog prvog ciklusa, studenti upisuju drugi ciklus koji je u trajanju od 2 godine (4 semestra). Treći ciklus studija je u trajanju od 3 godine.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Odsjek za anglistiku
 • Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
 • Odsjek za filozofiju
 • Odsjek za sociologiju
 • Odsjek za germanistiku
 • Odsjek za historiju
 • Odsjek za književnost naroda BiH
 • Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
 • Odsjek za orijentalnu filologiju
 • Odsjek za pedagogiju
 • Odsjek za psihologiju
 • Odsjek za romanistiku
 • Odsjek za slavenske jezike i književnost

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

 • Odsjek za anglistiku
 • Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
 • Odsjek za filozofiju
 • Odsjek za sociologiju
 • Odsjek za germanistiku
 • Odsjek za historiju
 • Odsjek za književnost naroda BiH
 • Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
 • Odsjek za orijentalnu filologiju
 • Odsjek za pedagogiju
 • Odsjek za psihologiju
 • Odsjek za romanistiku
 • Odsjek za slavenske jezike i književnost

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije