Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Naziv ustanove Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Adresa Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon Dekanat:

tel: +387 36 355000 +387 36 355001

 

Tajništvo:

tel: +387 36 355003

 

Referada:

tel: +387 36 355010

e-mail: referada@gfmo.ba

Fax +387 36 355001
E-mail gfmo@gfmo.ba
Web stranica http://gf.sve-mo.ba

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, osnovan je 1978. godine. Po nastavnom planu i programu, usvojenom 2005. godine, studijski program građevinarstva podijeljen je u dva ciklusa: preddiplomske studije koje traju 3 godine, odnosno 6 semestara i diplomske studije koje traju 2 godine, odnosno 4 semestara.

SMJEROVI

PREDDIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Studij građevinarstva

DIPLOMSKE STUDIJE (2 godine)

  • Studij građevinarstva – opći smjer
  • Studij građevinarstva – smjer konstrukcije
  • Smjer – Arhitektonsko urbano inženjerstvo