Građevinski fakultet u Mostaru

Naziv ustanove Građevinski fakultet u Mostaru
Adresa USRC “Mithat Hujdur Hujka”, 88104, Mostar, BiH
Telefon +387 (0)36 514 850
Fax +387 (0)36 514 850
E-mail studentskagf@unmo.ba
Web stranica http://www.gf.unmo.ba/

Građevinski fakultet, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, osnovan je 1978. godine. Na fakultetu studira oko 600 studenata, a nastavu drži oko 30 nastavnika i oko 20 saradnika u nastavi. Nastava se odvija na dva ciklusa studija, dodiplomskim i diplomskim studijima, po konceptu 3+2.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Diplomski studij
    • Konstruktovni odsjek
    • Opći odsjek
    • Hidrotehnički odsjek

DIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

  • Konstruktovni odsjek
  • Opći odsjek
  • Hidrotehnički odsjek