Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Naziv ustanove Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
Adresa Žegarska aleja 14, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Telefon 00 387 37 220162 (sekretar)

00 387 37 228161 (studentska služba)

Fax 00 387 37 228160
E-mail ipfbihac@bih.net.ba
Web stranica http://ipf.unbi.ba

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, osnovan je 1996. godine. Studenti se obrazuju na dva studijska programa, kroz dva ciklusa: osnovne i master studije. Studije su od 2007. godine prilagođene Bolonjskoj deklaraciji. Osnovne studije traju 4 godine, odnosno 8 semestara, dok master studije traju jednu godinu.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Islamska vjeronauka
  • Socijalan pedagogija i duhovna srkb

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Islamska vjeronauka
  • Socijalan pedagogija i duhovna skrb