J.U. Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo

Naziv firme ili obrta J.U. Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”
Naziv djelatnosti Opća bolnica
Adresa Silvija Strahimira Kranjčevića 12, 71 0000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon Centrala: + 387 33 285 100

Urgentni Centar: +387 33 285 261

Fax +387 33 285 370
E-mail info@obs.ba
Web stranica http://www.obs.ba/

J.U. Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo ima veoma dugu i bogatu tradiciju. Nastala je još u 19. vijeku i od tada prošla je kroz mnoge istorijske epohe – turska vremena, austrougarski period, vremena obiju Jugoslavija, pa sve do današnje Bosne i Hrecegovine.

Trajni prioritet našeg rada je nastojanje da nam pacijent bude u fokusu interesa. Pacijent koji ulazi u ovu ustanovu je pacijent njenog cijelog organizacionog sistema. Ne dijelimo ga i ne posmatramo prema njegovim funkcionalnim bolestima, funkcionalnim organima, nego ga sagledavamo kao cjelinu i nastojimo mu pružiti cjelovitu profesionalnu zdravstvenu zaštitu.