JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Naziv firme ili obrta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Naziv djelatnosti Proizvodnja i prodaja električne energije
Adresa 71000 Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15, Bosna i Hercegovina
Web stranica http://www.elektroprivreda.ba
Kanton Besplatni brojevi Informativni centri
Unsko-sanski 080 020 134 Tel: 033 702 964 Fax: 037 229 335 E-mail
Hercegovačko-neretvanski 080 020 136 Tel: 033 702 970 Fax: 036 502 112 E-mail
Sarajevski 080 020 133 Tel: 033 702 951 Fax: 033 751 575 E-mail
Bosansko-podrinjski 080 020 131 Tel: 033 702 960 Fax: 038 241 828 E-mail
Tuzlanski 080 020 135 Tel: 033 702 963 Fax: 035 304 353 E-mail
Zeničko-dobojski 080 020 132 Tel: 033 702 961 Fax: 032 449 559 E-mail
Srednjobosanski 080 020 130 Tel: 033 702 962 Fax: 030 511 636 E-mail

Od 2009.godine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ima status vladajućeg društva u Koncernu EPBiH, u kojem je povezano po kapitalu sa više privrednih društava iz oblasti rudarstva i proizvodnje opreme.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo je dioničko društvo u kome je 90% kapitala u vlasništvu Federacije BiH, a 10% je u vlasništvu malih dioničara.

Od 2009. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ima status vladajućeg društva u Koncernu EPBiH, u kojem je povezano po kapitalu sa više privrednih društava iz oblasti rudarstva i proizvodnje opreme. Ta druga društva su zavisna društva.

Osnovni kapital JP Elektroprivreda BiH d.d.-  Sarajevo iznosi 2.236.964.411,00 KM i podijeljen je na 31.506.541 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 71,00 KM.

Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo:

 • Proizvodnja  električne energije
 • Distribucija električne energije
 • Snabdijevanje električnom energijom
 • Trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije
 • Druge djelatnosti utvrđene Statutom, radi sticanja dobiti

Elektroprivredne djelatnosti koje Društvo obavlja kao javne usluge:

 • Proizvodnja električne energije za nekvalificirane (tarifne) kupce
 • Distribucija električne energije
 • Snabdijevanje električnom energijom nekvalificiranih (tarifnih) kupaca.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je najveća elektroprivredna kompanija u BiH. Ključni pokazatelji:

 • Instalirani proizvodni kapaciteti 1.682 MW;
 • Distributivni vodovi  27.405 km;
 • Distributivne trafostanice 2.825 MVA;
 • Broj kupaca 744.029;
 • Broj zaposlenih 4.789.