JP “Vodovod” d.o.o. Bihać

Naziv firme ili obrta JP “Vodovod” d.o.o. Bihać
Naziv djelatnosti Zahvatanje, kondicioniranje i distribucija vode, odvođenje oborinskih i fekalnih voda
Adresa Ul.Ivana Frane Jukića b.b, Bihać Unsko-sanski kanton 77000, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 37 318 250
Fax +387 37 350 614
E-mail info@vodovod-bihac.ba
Web stranica http://www.vodovod-bihac.ba
Facebook stranica Facebook

Javno preduzeće ”Vodovod” d.o.o. Bihać nastalo je 12.12.2005. godine kao pravni sljedbenik ranijeg
JP ”Vodovod i kanalizacija” nakon odluke Općinskog vijeća u ime osnivača i obaveze primjene zakona
o javnim preduzećima u F BiH i Zakona o privrednim društvima.Vlasnik cjelokupne imovine je Općina
Bihać koja je na ovaj način poslove i zadatke upravljanja, održavanja i korištenja sistema
vodosnadbjevanja i kanalizacije povjerila novoimenovanom javnom preduzeću. Djelatnosti preduzeća
su definirane Statutom i odnose se na slijedeće: zahvatanje, kondicioniranje i distribuciju vode svim
korisnicima na prostoru općine Bihać kao i odvođenje oborinskih i fekalnih voda kroz nedovršen
kombinirani kanalizacioni sistem.

Snadbjevanje vodom na području Općine Bihać vrši se zahvatanjem vode sa pet izvorišta i to: Klokot,
Privilica,Žegar, Ostrovica i Toplica te jednog subarteškog bunara u Gati. Centralni vodovodni sistem
čini jednu tehnološku cjelinu koja pokriva gradsku zonu sa nekoliko prigradskih naselja a prisutna su i
tri odvojena lokalna sistema: Ostrovica – Kulen Vakuf – Donji Lapac (Rep. Hrvatska), a zatim Toplica
– Klisa –Orašac  i nedovršeni sistem Gata. Ukupna dužina vodovodne mreže kojom upravlja preduzeće
iznosi oko 650 km.