Kantonalni sud u Bihaću

Naziv firme ili obrta Kantonalni sud u Bihaću
Adresa Ul. Bosanska br. 4, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 37 222 201

+387 37 222 282

+387 37 228 551

+387 37 228 552

Fax +387 37 222 566
E-mail ksud-bihac@pravosudje.ba
Web stranica http://ksud-bihac.pravosudje.ba/

Radno vrijeme : 07:00-15:30; pauza – 10:00-10:30

Primanje stranaka : od 9.00 do 15.00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak izdaju se svaki radni dan ako da se primaju i iza 14 sati izdaju.

Kontakt e-mail službenika za informisanje : jelena.miljevic@pravosudje.ba