Kantonalni sud u Livnu

Naziv firme ili obrta Kantonalni sud u Livnu
Adresa Trg branitelja 1, 80101 Livno
Telefon 034 202 182 – predsjednik suda

034 208 064 – pisarnica

Fax 034 202 182
E-mail ksud-livno@pravosudje.ba
Web stranica http://ksud-livno.pravosudje.ba/
Radno vrijeme 08:00-16:00

Primanje stranaka : 11:00-13:00 srijedom

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da nije podignuta optužnica koja je potvrđena i da nije donesena oslobađajuća presuda za kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Uvjerenje se izdaje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Procedura izdavanja je na usmeni zahtjev stranke uz predočenje osobne iskaznice.

Osoba za odnose s javnošću : Anita Drinjak

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 034 202 182

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : anita.drinjak@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Nedim Begić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 034 202 182

Kontakt e-mail službenika za informisanje : nedim.begic@pravosudje.ba