Kantonalni sud u Sarajevu

Naziv firme ili obrta Kantonalni sud u Sarajevu
Adresa Šenoina 1, 71000 Sarajevo
Telefon 033 567 800 – centrala

033 567 801 – predsjednik suda

Fax 033 567 856- računovodstvo

033 567 802 – uprava suda

E-mail ksud-sarajevo@pravosudje.ba; SA2-UPRAVA@pravosudje.ba
Web stranica http://ksud-sarajevo.pravosudje.ba/
Radno vrijeme 08:00-16:00

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 033 567 801