Mašinski fakultet u Banja Luci

Naziv ustanove Mašinski fakultet u Banja Luci
Adresa Vojvode Stepe Stepanovića 71 , 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon Centrala: + 387 (0)51 433 000

Studentska služba: + 387 (0)51 433 030

Fax Klikni i napiši broj fax-a  ili više njih
E-mail +387 (0)51 465 085
Web stranica http://mf.unibl.org

Mašinski fakultet u Banja Luci, onsovna je kao odljenje Univerziteta u Sarajevu, 1971. godine. Ovaj fakultet je od svog osnivanja, do danas, završilo preko 1500 diplomiranih mašinskih inženjera i odbranjeno je preko 30 doktorskih disertacija.

Nastava se odvija kroz tri ciklusa: osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske studije. Studenti su uključeni i u naučno-istražuvačke radove i brojne projekte.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Proizvodno mašinstvo
  • Energetsko i saobraćajno mašinstvo
  • Mehatronika
  • Industrijsko inženjerstvo i menadžment

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (2 godine)

  • Proizvodno mašinstvo
  • Energetsko i saobraćajno mašinstvo
  • Mehatronika
  • Industrijsko inženjerstvo i menadžment