Mašinski fakultet u Mostaru

Naziv ustanove Mašinski fakultet u Mostaru
Adresa Univerzitetski Kampus , 88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 36 571 258
Fax +387 36 571 258
E-mail mf@unmo.ba
Web stranica http://www.mf.unmo.ba

Mašinski fakultet u Mostaru, Univerziteta “Džemal Bijedić”, osnovan je 1959. godine u početku kao Visoka tehnička škola mašinske struke. Od svog osnivanja do danas, studije je završilo preko 2000 studenata. Nastava se odvija na dva ciklusa studija dodiplomskim i diplomskim (master) studijama.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Dizajn proizvoda
  • Kompjuterski inženjering
  • Energetski smjer

DIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

  • Dizajn proizvoda
  • Kompjuterski inženjering
  • Obnovljivi izvori energije