Mašinski fakultet u Tuzli

Naziv ustanove Mašinski fakultet u Tuzli
Adresa Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla, BiH
Telefon 00 387 (0)35 320 900
Fax 00 387 (0)35 320 920
E-mail stmf@untz.ba
Web stranica http://mf.untz.ba

Mašinski fakultet u Tuzli obuhvata 3 ciklusa studija. U prvom ciklusu su zastupljena 3 odseka: Energetsko mašinstvo, Proizvodno mašinstvo i Mehatronika. Prvi ciklus je u trajanju od 4 godine. Drugi ciklus je u trajanju od 1 godine, u na njemu su zastupljena sva tri odseka. Treći ciklus ili doktorske studije traju 3 godine.

Nastava se odvija u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Energetsko mašinstvo
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehatronika

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Energetsko mašinstvo
  • Održiva energija i okolina
  • Termoenergetika
 • Proizvodno mašinstvo
  • Proizvodne tehnologije
  • Industrijski inženjering
 • Mehatronika