Medicinski fakultet u Foči

Naziv ustanove Medicinski fakultet u Foči
Adresa Studentska br. 5, 73 300 Foča, BiH
Telefon +387 58 210 420
Fax +387 58 210 007
E-mail office-mf@ues.rs.ba
Web stranica http://www.ues.rs.ba/cir/medicinski-fakultet

Medicinski fakultet u Foči, osnovan je 1944. godine u Sarajevu i sve do 1993. godine njegovo sjedište bilo je u tom gradu. Fakultet se danas nalazi u Foči i pripada Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od 1993. godine, Medicinski fakultet upisalo je više od 1200 studenata.

Nastava se odvija na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske studije. Studenti osnovnih studija upisuju jedan od 4 smjera: medicina, stomatologija, zdravstvena njega i specijalna edukacija i rehabilitacija.

SMJEROVI

OSNOVNE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (4 ili 6 godina)

  • Stomatologija (6 godina, integrisane studije)
  • Medicina (6 godina, integrisane studije)
  • Zdravtsvena nega (4 godine)
  • Specijalna edukacija i rehabilitacija (4 godine)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Zdravstvena njega
  • Specijalna edukacija i rehabilitacija

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Medicina
  • Stomatologija