Medicinski fakultet u Tuzli

Naziv ustanove Medicinski fakultet u Tuzli
Adresa Univerzitetska 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 35 320 600
Fax +387 35 320 600
Web stranica http://www.medf.untz.ba/

Medicinski fakultet u Tuzli osnovan je 1976. godine. Nastava se odvija na dva ciklusa studija.

Na prvom ciklusu nastava se izvodi na osnovnim akademskim i na integriranim studijama. Nastava je u trajanju od 4 godine na osnovnim akademskim studijama na smjeru Opći studij, dok na integriranim studijama nastava je u trajanju od 6 godina na smjeru Odsjek zdravstvenih studija. Na trećem ciklusu nastava se izvodi na doktorskim studijama. Nastava je u trajanju od 3 godine.

SMJEROVI

OSNOVNE I INTEGRIRANE STUDIJE (4 i 6 godina)

 • Opći studij (4 godine)
 • Odsjek zdravstvenih studija (6 godina)
  • Studij sestrinstva
  • Studij fizioterapije
  • Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
  • Studij radiološke tehnologije
  • Studij sanitarnog zdravstva

DOKTORSKE STUDIJE (3 godina)

 • Doktorske studije