Medicinski fakultet u Zenici

Naziv ustanove Medicinski fakultet u Zenici
Adresa Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH
Telefon 00387 32 444 780
Fax 00387 32 444 781
E-mail mirela.hrnjadovic@medf.unze.ba
Web stranica http://medf.unze.ba

Medicinski fakultet u Zenici obuhvata 3 ciklusa studija. Nastava se održava po programu 4+1+3 na opštem smjeru zdravstvene njege, dok se na smeru opće medicine nastava odvija kroz koncept integrisanog studija u trajanju od 6 godina (12 semestara)

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Opći smjer zdravstvene nege

INTEGRISAN STUDIJ (6 godina)

  • Opća medicina

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Opći smjer

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Opći smjer zdravstvene njege