Okružni privredni sud Doboj

Naziv firme ili obrta Okružni privredni sud Doboj
Adresa Svetog Save 22
Telefon 053 241 833

053 226 912

Fax 053 226 923
E-mail okpsud-doboj@pravosudje.ba
Web stranica www.okprivsud-doboj.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07.00 – 15.00

Primanje stranaka : Predsjednik suda prima stranke utorkom od 10.30 do 12.00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Registar poslovnih subjekata ovog suda izdaje sljedeće potvrde (uvjerenja): Potvrdu da se protiv određenog poslovnog subjekta u ovom sudu ne vodi postupak stečaja odnosno likvidacije; Potvrdu da protiv određenog poslovnog subjekta u ovom sudu nije podnešen prijedlog za pokretanje stečajnog kao ni likvidacionog postupka; Aktuelni izvod iz sudskog registra; Također , registar poslovnih subjekata izdaje slijedeća uvjerenja: Uvjerenje da je status zadnje registracije poslovnog subjekta nije promijenjen; Uvjerenje o pravnim prednicima poslovnih subjekata

Službenik za informisanje : Bojana Prepelac

Kontakt telefon službenika za informisanje : 053 241 833

Kontakt e-mail službenika za informisanje : okpsud-doboj@pravosudje.ba